Γενικοί όροι χρήσης
1.
Η Ιστοσελίδα www.metalease.gr αποτελεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα μίσθωσης κινητών, tablet και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, της επιχείρησης "METALEASE Ι.Κ.Ε." με διακριτικό τίτλο METALEASE Ι.Κ.Ε., με έδρα την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, οδός Οδυσσέως αρ. 1, Τ.Κ. 54627, ΑΦΜ 801852130, ΔΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τηλ: (+30) 2310 548 400 και (+30) 6972 547 932, mail: contact@metalease.gr (εφεξής: η “Εταιρεία” ή η “METALEASE”).

Πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η παράθεση των όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δικτυακού τόπου metalease.gr προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της για να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που υπάρχουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας αλλά και για να μισθώσετε με την μορφή leasing, δηλαδή την χρονομίσθωση ή και να αγοράσετε στο τέλος της εν λόγω μίσθωσης τα προϊόντα της, ήτοι κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Το παρόν κείμενο έχει ως σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων (κινητά τηλέφωνα ή τάμπλετ) που επιθυμείτε να χρονομισθώσετε από το κατάστημά της ή ακόμη και να τα αγοράσετε στο τέλος αυτής της μίσθωσης. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβασή των χρηστών-επισκεπτών και τη χρήση της ιστοσελίδας της επιχείρησης "METALEASE Ι.Κ.Ε." μέσω browser. Οι χρήστες-επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας www.metalease.gr.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας του επισκέπτη στην παρούσα ιστοσελίδα σε ό,τι αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει αυτός να προχωρήσει περισσότερο στην παρούσα ιστοσελίδα, ούτε να καταχωρήσει τα στοιχεία του, αλλά ούτε και να μισθώσει τα ανωτέρω προϊόντα. Δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών.

Ο υποψήφιος πελάτης στα στοιχεία του οποίου θα γίνει η εκμίσθωση συσκευής θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και έως 70 ετών.

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Η ΜETALEASE δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία της στο Διαδίκτυο.
2.
Η ΜETALEASE έχει ως στόχο την εκμίσθωση κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ ή άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με την μορφή leasing (χρονομίσθωση) στους ενδιαφερόμενους χρήστες – επισκέπτες της ιστοσελίδας της, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους. Ειδικότερα η Metalease θα αγοράζει συσκευές όπως κινητά και tablet και θα τα δίνει προς μηνιαία μίσθωση σε εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες ή και φυσικά πρόσωπα για χρονικό διάστημα, τριών (3) μηνών, έξι (6) μηνών, δώδεκα (12) μηνών ή δεκαοκτώ (18) μηνών. Ο πελάτης θα πλοηγείται στο site, θα επιλέγει τη συσκευή και το διάστημα που επιθυμεί να μισθώσει τη συσκευή και ή θα επικοινωνεί μαζί μας μέσω email ή τηλεφωνικά ή θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του μέσω μιας ειδικής φόρμας.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της και η χρήση της, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες. Ειδικότερα:
3. Διαδικασία και απαραίτητα έγγραφα τα οποία θα ζητηθούν από εμάς πριν προβούμε στην υπογραφή συμβολαίου για την εκμίσθωση ηλεκτρονικής συσκευής - Προσωπικά δεδομένα
Για ιδιώτες, ατομικές επιχ. και ελεύθερους επαγγελματίες:
Για να αξιολογήσουμε το αίτημα σας για leasing συσκευής θα πρέπει να συνδεθείτε στο e-banking της κύριας τράπεζάς σας μέσω του ασφαλούς συστήματος του open banking της Finclude.

H METALEASE και η υπηρεσία αξιολόγησης της Finclude δεν μαθαίνει και δεν αποθηκεύει τους κωδικούς σας, διότι συνδέεστε απευθείας στο περιβάλλον της τράπεζάς σας και όχι στην πλευρά της METALEASE ή της Finclude. H πρόσβαση στα δεδομένα σας περιορίζεται μόνο για την αξιολόγηση του οικονομικού σας προφίλ ώστε να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε το αίτημά σας για leasing.

Λαμβάνετε απάντηση εντός 1 εργάσιμης ημέρας.

Για λοιπούς τύπους επιχειρήσεων:
Συμπληρώνετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ιστοσελίδας μας ή επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στα 2310 548 400 και 6972 547 932 ή στείλτε μας email στο sales@metalease.gr ώστε να σας ενημερώσουμε για τα απαιτούμενα έγγραφα που θα χρειαστεί να μας παρέχετε.

Λαμβάνετε απάντηση εντός λίγο ωρών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν γίνετε χρήστης της πλατφόρμας για την μίσθωση των εν λόγω πραγμάτων που εκμισθώνει, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, έγγραφα όπως ταυτότητα, διαβατήριο, λογαριασμό ΔΕΚΟ, απόδειξη απολαβών (μισθού), τον αριθμό του σταθερού ή κινητού σας τηλεφώνου, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), κ.λ.π. Τα εταιρικά σας στοιχεία (έναρξη εταιρείας) καθώς και τα φορολογικά σας στοιχεία για να πιστοποιηθεί η πιστοληπτική σας ικανότητα, για να προβούμε εν προκειμένω στην μίσθωση των επιλεγόμενων συσκευών με την μορφή leasing. Τα δεδομένα αυτά, δηλαδή τα προσωπικά σας στοιχεία, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή [Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δικαστήριο κλπ].

H metalease.gr, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις και τον γενικό κανόνα προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. H metalease.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

H metalease.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως την metalease.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να βελτιώνουν την διαδικτυακή εμπειρία τους, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
4. Ταυτότητα
Η διεύθυνση της σελίδας μας είναι: https://www.metalease.gr. Η ιστοσελίδα ανήκει στην επιχείρηση: "METALEASE Ι.Κ.Ε.". με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 164563504000 και διακριτικό τίτλο METALEASE Ι.Κ.Ε., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα τηλ. Επικοινωνίας (+30) 2310 540 400 και (+30) 6972 547 932

Η επιχείρηση συμμορφώνεται με το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5. Πνευματικά δικαιώματα
Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκουν στην METALEASE και στην επιχείρηση METALEASE Ι.Κ.Ε., εκτός εάν άλλως αναφέρεται, και προστατεύονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της METALEASE αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ανήκον στην επιχείρηση: "METALEASE IKE" ή ανήκοντα σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες ή συμπεριλαμβάνεται κατόπιν σχετικής αδείας του ιδιοκτήτη κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» σε ο,τι αφορά το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νομοθετήματος ελληνικού, ευρωπαϊκού ή διεθνούς.

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της επιχείρησης "METALEASE IKE" η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, ρητώς εξαιρουμένων μόνον της μεμονωμένης αντιγραφής, αποθήκευσης ή αναδημοσίευσης των ανωτέρω στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσής τους από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ότι δε θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, η διανομή, η μεταφορά, η μεταποίηση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η τροποποίηση των φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένων και πάσης φύσεως αρχεία που παρέχονται από την επιχείρηση "METALEASE IKE" στην ίδια την ιστοσελίδα της και σε όλα τα κοινωνικά μέσα που διαθέτει. Όλα τα ανωτέρω μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης "METALEASE IKE".
6. Τροποποίηση όρων χρήσης – Χρήση εμπορικών σημάτων – Ευθύνη – Υποχρεώσεις χρηστών κλπ
Η METALEASE, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες καθώς και οποιοδήποτε από τα διευθυντικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών των σελίδων της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημία εξοπλισμού, λογισμικού κ.λ.π.). Απαγορεύεται, χωρίς την έγγραφη άδεια της "METALEASE IKE" ή τρίτου δικαιούχου, η χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της.

Η επιχείρηση "METALEASE IKE" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ιστοσελίδες της, να προσθέτει ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτές, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η επιχείρηση "METALEASE IKE” θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των ιστοσελίδων. Χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών αυτών από το χρήστη - επισκέπτη μετά την κατά τ' ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Η επιχείρηση "METALEASE IKE" θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, που θα έρθουν εις γνώση της βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς και άμεσα αναγνωρισιμης πληροφορίας.

Η εκ μέρους των χρηστών-επισκεπτών πρόσβαση στην ιστοσελίδα της METALEASE και κατ επέκταση η συμφωνία για χρονομίσθωση, επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνούν με τους όρους αυτούς.

Με την πρόσβαση στην τοποθεσία - ιστοσελίδα, ο χρήστης-επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ως ισχύουσα και έγκυρη την ελληνική νομοθεσία για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως ν' ανακύψει ή που σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Επίσης, συμφωνεί ότι με την παρούσα θα υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

Η άσκηση κάθε σχετικού δικαιώματος μπορεί να γίνει μόνο μετά από επικοινωνία με την METALEASE σε σχετικό link επικοινωνίας οπότε και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες.

Η επιχείρηση "METALEASE IKE" για την ικανοποίηση των αιτημάτων είναι απαραίτητο να προβεί σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.
7. Τι δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε;
Όταν οι επισκέπτες έρχονται στον ιστοσελίδα μας, συλλέγεται αυτόματα στα log του Server, η διεύθυνση IP του επισκέπτη και η τεχνική ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη, για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης και να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων και παραβιάσεων ασφαλείας. Επίσης συλλέγουμε τα στοιχεία που μας στέλνετε σε φόρμες επικοινωνίας ή άλλες για όσο χρόνο απαιτείται για την αποστολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς με την απαραίτητη legal basis τη συγκατάθεσή σας για κάθε σκοπό επεξεργασίας που σας έχουμε γνωστοποιήσει, όπως ενδεικτικά, όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο e-mail, διεύθυνση, πόλη.

Ειδικότερα: ο σκοπός που συλλέγονται από τον παρόντα ιστότοπο δεδομένα είναι για την εκτέλεση της παραγγελίας και επομένως για φορολογικούς σκοπούς.
8. Που αποθηκεύονται τα συγκεκριμένα δεδομένα;
Στο server της ιστοσελίδας metalease.gr και σε περιφερειακές μονάδες δίσκου για backup.
9. Ποιος έχει πρόσβαση σε δεδομένα εγγράφων - παραγγελιών και συναλλαγών;
Πρόσβαση σε αυτά έχει η επιχείρηση "METALEASE IKE" καθώς και το λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η επιχείρηση.
10. Υπάρχει σχετικό λινκ υποβολής αντιρρήσεων από το χρήστη για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν;
Ναι υπάρχει, κάντε κλικ εδώ για να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για άσκηση των υπολοίπων δικαιωμάτων των χρηστών
11. Υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσης για την αποστολή newsletter.
Σε κάθε newsletter email που λαμβανει ο χρήστης, στο κάτω μέρος υπάρχει η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσης για την αποστολή newsletter.
12. Φόρμες επικοινωνίας
Όταν γράφετε σε φόρμες επικοινωνίας συλλέγουμε τα στοιχεία που μας δίνετε ζητώντας κάθε φορά να συναινέσετε στην αποστολή αυτών των πληροφοριών σε εμάς για τον σκοπό που αναφέρεται και περιγράφεται σε αντίστοιχο checkbox που θα έχετε προεπιλέξει πριν τη συγκατάθεση.
13. Cookies
Χρησιμοποιούμε μικρά αρχεία κειμένου που αποκαλούνται cookies τα οποία είναι απαραίτητα για να οργανώσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήσης που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα μας. Τα αρχεία αυτά ενδέχεται να σας αναγνωρίζουμε με μοναδικό τρόπο κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε πολύ εύκολα να τα διαγράψετε από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ακολουθώντας τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή ή το σχετικό link στη πολιτική cookies.

Επίσης η τεχνική ταυτότητα εκτείνεται στην καταγραφή προτιμήσεων σχετικές με την ιστοσελίδας μας προκειμένου να ενισχυθεί η εμπειρία του χρήστη, καθώς επίσης και για την καταγραφή στατιστικών στοιχείων ανωνυμοποιημένα για τον υπολογισμό συνολικού αριθμού επισκεπτών ή προβολών ιστοσελίδας. Τα συγκεκριμένα τεχνικά ίχνη διαγράφονται αμέσως μετά την απομάκρυνση του χρήστη από την ιστοσελίδα.

Τέλος, καταγράφουμε την τεχνική ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης με σκοπό τις προωθητικές ενέργειες και το marketing της ιστοσελίδας, αλλά και το remarketing υπό τη μορφή ειδοποιήσεως σε banners διαφημίσεις τρίτων ιστοσελίδων μέσω google adwords ή facebook και λοιπών social networks. Σε κάθε νέο επισκέπτη εμφανίζουμε στο κάτω μέρος της σελίδας ειδική προειδοποίηση ότι χρησιμοποιούμε cookies με δυνατότητα επιλογής ποια cookies θέλει να διατηρήσει πέραν των αναγκαίων για τη λειτουργία του site.
14. Περιεχόμενο από άλλες ιστοσελίδες
Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.
15. Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα που εσείς υποβάλετε σε φόρμες της ιστοσελίδας μας μέσα από πλατφόρμες συνεργατών μας, μόνο στην περίπτωση που αυτό απαιτείται για την δημιουργία προσφοράς σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Σε κάθε περίπτωση δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά μόνο τα στοιχεία που περιγράφουν την ανάγκη που έχετε επικοινωνήσει μαζί μας.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας σε τρίτα μέρη για οποιονδήποτε λόγο.
16. Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας;
Επιγραμματικά τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με το νέο Κανονισμό 2016/679 Ε.Ε. (GDPR), είναι τα ακόλουθα:

☐ Ανάκληση συναίνεσης
☐ Αίτημα πρόσβασης
☐ Διόρθωση προσωπικών δεδομένων
☐ Διαγραφή προσωπικών δεδομένων
☐ Περιορισμός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
☐ Αίτημα φορητότητας προσωπικών δεδομένων
☐ Αμφισβήτηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
17. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας προστατεύονται από συστήματα ασφάλειας του δικτυακού τόπου που εξασφαλίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης χρησιμοποιείται ισχυρή κρυπτογράφηση κατά τη μετάδοση των πληροφοριών που μας δίνετε.

Ο δικτυακός τόπος επιτηρείται σε 24ωρη βάση από σύστημα αποτροπής εισβολών και ειδικευμένο προσωπικό πιστοποιημένο στην ασφάλεια συστημάτων το οποίο παρακολουθεί την προστασία των δεδομένων σας με σκοπό την αποτροπή απειλών, την ενημέρωση των αρχών και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης.

Ταυτόχρονα έχουμε έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου κάθε επεξεργασίας.
18. Απαιτήσεις κοινοποίησης δεδομένων
Σε περίπτωση που απαιτείται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή από αστυνομικές αρχές ή υπάρχει επίσημη απόφαση δικαστηρίου ή ανεξάρτητης αρχής, ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που αφορούν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.
19. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν ο χρήστης μπορεί να δει την τιμή μέ ή χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας ΦΠΑ (24%). Η METALEASE επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές, ρητώς νοουμένου ότι οποιαδήποτε μεταβολή τιμών δεν επηρεάζει παραγγελίες (εκδήλωση επιθυμίας για μίσθωση) οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί από τον πελάτη και οι οποίες θα εκτελούνται με την τιμή που ίσχυε κατά τη τοποθέτηση της παραγγελίας.
20. ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΟΥΜΕ.
Τα προϊόντα που εκμισθώνονται από την Ιστοσελίδα metalease.gr έχουν διαλεχτεί με πολύ προσοχή και φροντίδα. Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των προϊόντων προς μίσθωση ή και αγορά, είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες που υπάρχουν μέσα στον ιστότοπό μας. Κάνοντας "κλικ" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος μπορείτε να δείτε την περιγραφή του, όπως επίσης και τις λεπτομέρειες στις φωτογραφίες.
21. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η επιχείρηση METALEASE IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των προϊόντων που εκμισθώνει. Η ευθύνη αυτή ανήκει στους κατασκευαστές των εν λόγω προϊόντων.
22. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να μισθώσουν με την μορφή leasing ή να αγοράσουν την συσκευή στο τέλος της μίσθωσης από τον παρόντα ιστότοπό μας, τον www.metalease.gr, σας παρατίθενται συνολικά ο τρόπος καταβολής της εγγύησης, το πως επιστρέφεται η εγγύηση, η τιμολογιακή μας πολιτική και επίσης σας διατίθενται οι ακόλουθοι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής για την χρονομίσθωση ή και αγορά:

Α. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

1) Καταβολή εγγύησης
Καμία καταβολή εγγύησης δεν θα πραγματοποιείται για μίσθωση τριών (3) μηνών. Ένας (1) μήνας εγγύηση για μίσθωση έξι (6) μηνών και δώδεκα (12) μηνών. Δύο (2) μήνες εγγύηση για μίσθωση και δεκαοκτώ (18) μηνών.

2) Επιστροφή εγγύησης
Επιστροφή συσκευής με όλα τα παρελκόμενα στο κουτί της, ό,τι σας παρείχε η METALEASE (φορτιστή, θήκη,τζάμι προστασίας) έτσι όπως σας παραδόθηκε, συν το έντυπο επιστροφής συμπληρωμένο.

Η εγγύηση επιστρέφεται μόνο μετά από έλεγχο από εμάς με την παρουσία(φυσική ή μέσω βίντεοκλήσης) συνεργάτη της METALEASE για την καλή λειτουργία της συσκευής.

Αν υπάρχει ζημία με υπαιτιότητα πελάτη που δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα του METALEASE CARE ή την εργοστασιακή εγγύηση, τότε ο μισθωτής της συσκευής επιβαρύνεται με τα έξοδα επισκευής. Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν αναλάβει ως οφείλει τη ζημία, τότε η METALEASE κρατάει την εγγύηση και κινεί τις νόμιμες διαδικασίες που περιγράφονται στο συμβόλαιο μίσθωσης.

Β. Τιμολογιακή πολιτική
1) Πότε καταβάλλεται η μηνιαία πληρωμή;
Σε όλες τις περιπτώσεις μίσθωσης το μίσθωμα προκαταβάλλεται. [πχ για 3μηνο αν η μίσθωση ξεκινάει 10/01 και λήγει στις 10/04 τότε η πρώτη πληρωμή γίνεται 10/01 και η τελευταία 10/03]

2) Περίοδος χάριτος
Εαν ο πέλάτης καθυστερήσει την πληρωμή του μισθώματος για λόγους ανωτέρας βίας, δίδεται από την METALEASE περίοδος χάριτος 3 εργάσιμων ημερών, εφόσον προηγηθεί επικοινωνία του πελάτη με την METALEASE. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσει με την METALEASE ο πελάτης, τότε αν μέσα σε τρεις ημέρες από τη στιγμή που θα λάβει ο πελάτης το e-mail υπενθύμισης από την METALEASE, δεν πραγματοποιηθεί η καταβολή του μηνιαίου μισθώματος από αυτόν, τότε υποχρεούται να επιστρέψει τη συσκευή. Εαν ο πελάτης είχε καταβάλει εγγύηση, τότε αυτή παρακρατείται απο την METALEASE. Σε αντίθετη περίπτωση, η METALEASE θα προβεί άμεσα σε νομικές ενέργειες για να εξασφαλίσει τα συμφέροντά της.

Γ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επεκτείνει τη μίσθωση θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της τρέχουσας μίσθωσης

Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να διακόψει τη μίσθωση τότε η METALEASE κρατάει την εγγύηση και ο πελάτης οφείλει να αποπληρώσει το 50% από τις εναπομείνασες δόσεις. [πχ εαν πραγματοποιήσει σύμβαση δώδεκα (12) μηνών και μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών επιθυμει να διακόψει τη μίσθωση τότε θα οφείλει στη metalease το 50% απο το μίσθωμα των 8 εναπομείναντων μηνών].

Ε. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Για να έχει ο μισθωτής τη δυνατότητα να αλλάξει συσκευή πριν το τέλος της μίσθωσης θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον το 50% της χρονικής διάρκειας της τρέχουσας μίσθωσης.Σε αυτήν την περίπτωση ο μισθωτής θα πρέπει να καταβάλει penalty ίσο με τη διαφορά του μηνιαίου μισθώματος με του αμέσως προηγούμενου σε χρονική διάρκεια συμβολαίου επί τους μήνες μέχρι την ημέρα της αλλαγής συσκευής.

Για παράδειγμα : Έστω συσκευή με μηνιαίο μίσθωμα 50€ σε 12μηνο συμβολαιο και 60€ σε 6μηνο συμβόλαιο.Εαν ο μισθωτής επιθυμεί να αλλάξει συσκευή στους 7 μήνες τότε θα πληρώσει (60-50)*7=70€ penalty και τότε μπορεί να προχωρήσει στη μίσθωση της νέας συσκευής αφου επιστρέψει την τρέχουσα.

Ζ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ
Αν ο πελάτης μετά την καταβολή των απαιτούμενων ποσών αποφασίσει να μην προχωρήσει στη μίσθωση της συσκευής, τότε είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την METALEASE καταβάλοντας μέσα σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών, την αξία αγοράς της συσκευής. Επιπλέον θα παρακρατούνται απο τη METALEASE η εγγύηση και το 1ο μίσθωμα που έχει καταβάλει ήδη ο πελάτης.
23. ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η΄ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Με τη λήξη της μίσθωσης μπορείτε να κάνετε ένα απο τα παρακάτω:

1) να επιστρέψετε τη συσκευή μαζί με τα αξεσουάρ που σας παρείχαμε.
2) να επεκτείνετε τη μίσθωση με την ίδια συσκευή.
3) να μισθώσετε μια νέα συσκευή.
4) αν είστε κάτοχος πακέτου Premium Member έχετε το δικαίωμα εξαγοράς της συσκευής.

Αν πρόκειται να επιστρέψετε τη συσκευή ειτε γιατί μισθώσατε μια νέα είτε δεν θέλετε να προβείτε σε μια νέα μίσθωση, πρέπει πάντα να φροντίζετε να πάρετε back up τα αρχεία σας γιατι η συσκευη θα πρέπει να επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τον επόμενο χρήστη.

Αν μισθώσετε μια νέα συσκευή, η METALEASE σας δίνει 3 επιπλέον ημέρες μετά τη λήξη του συμβολαίου για να έχετε παράλληλα στην κατοχή σας και την παλιά και τη νέα συσκευή ώστε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας.

Κάθε συσκευή κινητού τηλεφώνου θα συνοδεύεται από τζάμι προστασίας και θήκη. Μετα το περας της μισθωσης η συσκευή θα πρέπει να επιστρέφεται πίσω σε εμάς όπως έχει αποσταλεί.

Αν λειπουν αντικείμενα (κουτί, καλώδια, περιεχόμενα κουτιού ή παροχές προϊοντων απο τη METALEASE, όπως τζάμι προστασίας, θήκη ή φορτιστής) ο πελάτης επωμίζεται το κόστος των ανωτέρω.

Σε καθε περίπτωση, η METALEASE δεν φέρει καμία ευθύνη και ο πελάτης επωμίζεται κάθε κόστος εφόσον η συσκευή δεν επεστράφη ΑΚΡΙΒΩΣ όπως εστάλη.

Κατά την επιστροφή θα πρέπει να υπάρχει υπογεγραμμένο το έντυπο επιστροφής με παρουσία (φυσική ή εξ’ αποστάσεως μέσω βίντεο κλήσης) υπαλλήλου ή συνεργάτη της εταιρείας μας, έπειτα πραγματοποιείται έλεγχος για το αν υφίσταται η συσκευή την οποιαδήποτε ζημία (σπασίματα, ραγίσματα και μεγάλες φθορές) με υπαιτιότητα του πελάτη.

Αν η ζημία αυτή δεν καλύπτεται από το πρόγραμμα του METALEASE CARE ή την εργοστασιακή εγγύηση τότε ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επισκευής. Εαν δεν αναλάβει ο πελάτης να αποκαταστήσει τη ζημία τότε η METALEASE κρατάει την εγγύηση και κινεί τις νόμιμες διαδικασίες που περιγράφονται στο συμβόλαιο.

Η METALEASE καλύπτει τα κόστη επισκευής σε περίπτωση ζημίας. Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες, δείτε παρακάτω τι καλύπτει.

- Φωτιά
- Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων της συσκευής
- Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

*Η κάλυψη ισχύει για ένα (1) ζημιογόνο γεγονός ανά συσκευή

Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 80% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς και ο μισθωτής καταβάλει το υπόλοιπο 20%.

* Εαν η συσκευή δεν επισκευάζεται, τότε η METALEASE καλύπτει το 80% της αξίας της συσκευής τη δεδομένη χρονική στιγμή για την παραγγελία της νέας συσκευής.

* Σε περίπτωση που μισθώνετε τη συσκευή για περισσότερο απο 12 μήνες, υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του METALEASE CARE με ένα έξτρα κόστος ανάλογα τη συσκευή.

Φυσιολογικές φθορές και μικρές γρατζουνιές δε λογίζονται ως ζημίες, οπότε δε χρειάζεται να ανησυχείτε. Εδώ θα βρείτε κάποιες εικόνες παραδείγματα απο φυσιολογικές φθορές που τα καλύπτει το METALEASE CARE συν κάποιες εικόνες απο πιο σοβαρές ζημίες που θα χρειαστεί να καλύψει ο μισθωτής το 20% του συνολικού κόστους επισκευής.

Τι δεν καλύπτει το METALEASE CARE;

Οι κύριες εξαιρέσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

- Πυρκαγιά που προέρχεται από Σεισμό.

- Ηλεκτρική ή μηχανική ζημιά ή απορρύθμιση αν δεν συνυπάρχουν με εμφανή σημάδια ρηγμάτωσης ή καύσης από κεραυνό στο κτίριο μέσα στο οποίο βρίσκεται το ασφαλισμένο αντικείμενο.

- Κλοπή ή ολική καταστροφή της συσκευής.

- Θραύση Οθόνης/Κρυστάλλων σε ήδη ραγισμένες επιφάνειες.

- Χαράγματα Οθόνης/Κρυστάλλων.

- Για ζημιές από εφίδρωση, ιδρώτα και ατμό.

- Σε περίπτωση απώλειας του μισθωμένου αντικειμένου.

- Ραγίσματα ή σπασίματα στο σώμα της συσκευής (πλάτη, πλαϊνά μέρη).

Έχετε την υποχρέωση να μας δηλώσετε αμέσως γραπτά κάθε υλική ζημιά ή ατύχημα και πάντως μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη στιγμή που θα συμβεί.

Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει γνωμη και δεν επιθυμεί άλλο τη συσκευή, τότε είναι υποχρεωμένος με βάσει τους όρους μας να πληρώσει ρήτρα ίση με την αξία του 50% των υπολειπόμενων δόσεων και επιπροσθέτως δεν του επιστρέφεται η εγγύηση.

Σε περίπτωση που η συσκευή, την οποία σας έχουμε εκμισθώσει, έχει βλάβη την οποία καλύπτει η εργοστασιακή εγγύηση, τη συσκευή θα πρέπει να μας την επιστρέψετε για να δοθεί για service. Στην περίπτωση αυτή θα σας δώσουμε προσωρινά μια άλλη συσκευή για να εξυπηρετηθείτε μέχρι να ολοκληρωθεί η επισκευή. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη συσκευή εξυπηρέτησης τότε δεν θα πραγματοποιηθεί χρέωση του μισθώματος για όσες μέρες δεν έχει την συσκευή. Η METALEASE δε φέρει καμία ευθύνη για τα αρχεία του πελάτη, τα οποία ο ίδιος οφείλει να έχει αποθηκεύσει, διότι στο σερβις θα χαθούν.

Τους όρους των εργοστασιακών εγγυήσεων ο πελάτης μπορεί να τους βρει στο website της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας, ενώ τους αναλυτικούς όρους της ασφάλισης στο συμβόλαιο της μίσθωσης. H METALEASE δεν είναι υποχρεωμένη να καλύψει καμία εγγύηση, παρα μόνο να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον πελάτη.
24. Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι χρηματικές καταβολές των μισθωμάτων θα πραγματοποιούνται στους κάτωθι λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΒΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
EUROBANK GR5402602820000190201336304 METALEASE IKE
ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4201722220005222106601080 METALEASE IKE
ΕΘΝΙΚΗ GR8401102190000021900844842 METALEASE IKE
ALPHA BANK GR7801407010701002002033248 METALEASE IKE

Οι πληρωμές των μισθωμάτων θα πραγματοποιούνται μηνιαίως με πάγια εντολή προς την METALEASE που θα δίνεται από τον πελάτη.
25. ΓΕΝΙΚΑ
Διαφημιστικά μηνύματα: H ιστοσελίδα www.metalease.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών - ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. H www.metalease.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία της. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: H ιστοσελίδα www.metalease.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. H εταιρεία μας αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Ισχύον Δίκαιο: Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.metalease.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από τον ελληνικό Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ διαμέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage