Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ιστότοπου www.metalease.gr
Ποιοι είμαστε;
O ιστότοπος “www.metalease.gr” με έδρα την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, οδός Οδυσσέως αρ. 1, Τ.Κ. 54627, ΑΦΜ 801852130, ΔΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως [“METALEASE” ή “εμείς¨ ή “εταιρία”], έχει εναρμονιστεί πλήρως με το νέο Κανονισμό 2016/679 Ε.Ε. (GDPR) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχει καλλιεργήσει εταιρική κουλτούρα σε όλο το προσωπικό της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρία συμμορφώνεται επιπλέον και με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Νόμοι 2472/1997 & 4624/2019).

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. H “METALEASE” δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητο σας. Αυτή η πολιτική (μαζί με τους Όρους Χρήσης και τα άλλα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν σε σχετικό σύνδεσμο) καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα αντιμετωπίσουμε.

Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, ο ιστότοπος “www.metalease.gr” έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες σας (που συχνά αναφέρονται ως "προσωπικά δεδομένα" που έχουν συλλεγεί είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο).

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

Με την αποδοχή της πολιτικής απορρήτου, συμφωνείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεστε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (προσωπικά στοιχεία σας που καταχωρείτε στην παρούσα ιστοσελίδα) όπως ορίζεται σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή παρέχετε σε μας τα προσωπικά σας στοιχεία.
1. Τι είναι προσωπικά δεδομένα;
Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Mε πιο απλά λόγια, για τον σκοπό της παρούσας πολιτικής της ιστοσελίδας www.metalease.gr, προσωπικά δεδομένα του ανθρώπου είναι το ανοματεπώνυμό του, ο αριθμός της ταυτότητάς του, ο αριθμός του διαβατηρίου του, ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ) για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail), η διεύθυνση αλληλογραφίας του και ο αριθμός τηλεφώνου του.
2. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς;
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε με την εγγραφή λογαριασμού την οποία θα πραγματοποιήσετε στον ιστότοπό μας. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα τα οποία απαιτείται να δηλώσετε για να πραγματοποιήσετε εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας μας αλλά και ειδικότερα να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας είναι:

1. Το ονοματεπώνυμό σας, η επωνυμία της εταιρίας ή της επιχείρησής σας, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου.
2. E-mail, A.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, ο αριθμός του τηλεφώνου σας (κινητό και σταθερό).
3. Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (αριθμός), iban και ονοματεπώνυμο δικαιούχου.
4. Στοιχεία από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ ημών, όπως στοιχεία πληρωμών (ημερομηνία, ποσό, υπόλοιπο, τιμολογιακή κατηγορία, τζίρος, ΦΠΑ).
5. Είδος συνεργασίας μεταξύ ημών με βάση τις υπάρχουσες υπηρεσίες της ψηφιακής πλατφόρμας METALEASE, δηλαδή την διάρκεια leasing που θα επιλέξετε και η οποία θα τιμολογηθεί ανάλογα με το είδος της.
6. Στοιχεία που αφορούν την εκάστοτε παραγγελία που πραγματοποιείτε εσείς μέσω της παρούσας πλατφόρμας.
7. Υποβληθείσες αξιολογήσεις από την πλευρά σας, οι απαντήσεις σας σε τυχόν έρευνες που πραγματοποιούμε για το πόσο ικανοποιημένοι είσαστε από την χρήση των υπηρεσιών της πλατφόρμας μας με στόχο να προβαίνουμε σε βελτίωση αυτών με απώτερο σκοπό πάντα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στην ιστοσελίδα μας www.metalease.gr με σκοπό την μίσθωση κινητού τηλεφώνου, tablet ή άλλης συσκευής, δίδετε συγκατάθεση επίσης στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Η ιστοσελίδα www.metalease.gr γενικά συλλέγει δια του παρόντος ιστότοπού της μόνον προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, συμμορφούμενη με τη βασική αρχή του περιορισμού της επεξεργασίας του νέου Κανονισμού 2016/679 ΕΕ. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων και το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν οι πρόσθετες πληροφορίες.

Στη περίπτωση που επιθυμήσετε να επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μόνο για κάποιο ερώτημα, δίχως να προβείτε στην μίσθωση κινητού τηλεφώνου, tablet ή άλλης συσκευής, χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή τον σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που θα παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.
2.1 Διευθύνσεις IP
Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. Οι διευθύνσεις IP από τις οποίες φαίνεται ότι προέρχονται οι επισκέπτες μπορεί να καταγράφονται για λόγους ασφάλειας της τεχνολογίας της πληροφορίας και διάγνωσης των συστημάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται σε συγκεντρωτική μορφή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των τάσεων και της απόδοσης του ιστότοπου.
2.2 Cookies – Δείτε αναλυτικά στα cookies policy.
Ενδέχεται να χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία τρίτων και widgets στις επί μέρους ιστοσελίδες μας προκειμένου να παρέχουν πρόσθετη λειτουργικότητα. Η χρήση αυτών των εργαλείων ή των widgets ενδέχεται να εγκαταστήσει ένα cookie στη συσκευή σας για να κάνει την υπηρεσία τους πιο εύκολη στη χρήση, και να εξασφαλίσει ότι η δραστηριότητά σας εμφανίζεται σωστά στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies από μόνα τους δεν μας γνωστοποιούν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή σας προσδιορίζουν προσωπικά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο. Στις αναλυτικές αναφορές μας, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες ταυτοποίησης συμπεριλαμβανομένων διευθύνσεων IP, αλλά μόνο για τον προσδιορισμό του αριθμού των μοναδικών επισκεπτών σε ιστοσελίδες μας και τη γεωγραφική προέλευση των επισκεπτών, και όχι για την ταυτοποίηση μεμονωμένων επισκεπτών.
2.3 Google Analytics
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Προκειμένου να παρέχουν στους επισκέπτες της ιστοσελίδας περισσότερες επιλογές για τον τρόπο συλλογής των δεδομένων τους από το Google Analytics, η Google έχει αναπτύξει το Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Το add-on επικοινωνεί με το Google Analytics JavaScript (ga.js) για να δείξει ότι οι πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να αποσταλούν στο Google Analytics. Το Google Analytics Opt-out Browser Add-on δεν εμποδίζει την αποστολή πληροφοριών στον ίδιο τον ιστότοπο ή σε άλλες υπηρεσίες web analytics.
3. Παιδιά
Η “METALEASE” αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον. Ειδικότερα, εάν είστε κάτω των 18 ετών και επιθυμείτε να μισθώσετε κινητό τηλεφώνο, tablet ή άλλης συσκευής ή να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, θα πρέπει να λάβουμε γνώση της συγκατάθεσης των γονέων σας πριν επικοινωνήσετε με τον ιστότοπό μας. Εαν περιέλθει στην γνώση μας οτι μας έχουν δοθεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την συγκατάθεση των γονέων τους, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται αμέσως.
4. Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων
Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με τρίτους που δεν είναι συνδεδεμένοι μαζί μας, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους επαγγελματικούς μας σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Εταιρία δια του ιστότοπού της, ενδέχεται να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με λογιστές, δικηγόρους ή με διάφορες εξωτερικές εταιρίες ή παρόχους υπηρεσιών ή πωλητές που εργάζονται για λογαριασμό μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, αφότου σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και λάβουμε τη συναίνεσή σας.

Η εταιρία δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτους. Επίσης, η εταιρία δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους χωρίς να έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.
4. Επιλογές
Εάν συναλλαχθείτε μισθώνωντας κάποια συσκευή ή αγοράζοντάς την στο τέλος, θα διατηρηθούν από την εταιρία τα προσωπικά σας ή εταιρικά σας φορολογικά δεδομένα για διάστημα 5 ετών σύμφωνα με τον νόμο. Εάν επιθυμείτε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή επικοινωνίες, όπως εγγραφή σε ένα ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο (newsletter), θα έχετε τη δυνατότητα να διαγραφείτε από τον σχετικό κατάλογο παραληπτών οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε κάθε επικοινωνία ή απευθείας από την ιστοσελίδα μας.

Εάν αποφασίσετε να διαγραφείτε από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας το συντομότερο δυνατό, παρόλο που μπορεί να χρειαστούμε ορισμένο χρόνο ή/και πληροφορίες πριν μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω στην ενότητα “Cookies”, εάν επιθυμείτε να αποφύγετε να σας εντοπίσουν τα cookies καθώς περιηγείστε στους ιστότοπούς μας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας (browser) να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει όταν αποστέλλεται ένα cookie. Σημειωτέον, ωστόσο, ότι κάποια τμήματα του ιστότοπού μας μπορεί να μην δύνανται να λειτουργήσουν κανονικά αν επιλέξετε να αρνείστε τα cookies.
5. Πρόσβαση
Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς (ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα» όπως ορίζεται στην ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για να ενημερωθείτε σχετικώς για τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα ή εάν σας προβληματίζει κάτι από τα ανωτέρω, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση support@metalease.gr
6. Ασφάλεια και ακεραιότητα των Δεδομένων
H Εταιρία εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή. Επιπλέον, προσπαθούμε να διασφαλίζουμε ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Παρακαλείστε να έχετε υπόψη σας ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό μας. Μετά τη λήψη των στοιχείων σας θα εφαρμόσουμε αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση.

Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρις ότου ζητηθεί η διαγραφή τους (εάν αυτό συμβεί νωρίτερα), εκτός εάν συνεχίσουμε να τα τηρούμε κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
7. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους
Ο ιστότοπος www.metalease.gr θα εμπεριέχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους, που θα διέπονται ως επί των πλείστων από άλλες δηλώσεις απορρήτου το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να διαφέρει από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Παρακαλείστε να μελετάτε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε πριν υποβάλετε σε αυτόν τυχόν προσωπικά δεδομένα.
8. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση
Η “METALEASE” υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Όταν τυχόν προβούμε σε αλλαγές, θα καταγράφουμε την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στη Δήλωση. Η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς και τα στοιχεία σας από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Οι αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνουν στην πολιτική απορρήτου στο μέλλον θα αναρτηθούν σε αυτή τη σελίδα και, αν χρειαστεί, θα σας γνωστοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη σύνδεση στο δικτυακό τόπο. Η παρούσα Δήλωση ισχύει από τον Απρίλιο του έτους 2022.
9. Επικοινωνήστε μαζί μας
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση contact@metalease.gr


Δείτε εδώ τους όρους χρήσης